• קהילות יעקב, פתח תקווה, ישראל

"במחשבה תחילה" הוקם כמרכז הסברה והעשרה של תכנים יהודיים שנוגעים לכל שטחי החיים